Elementy dekoracyjne

Zdobnicze elementy ornamentyki ciesielskiej dopasowujemy indywidualnie w zależności od typu domu i regionu.