Ekologia

Główny produkt: dom z litych drewnianych bali jest produktem ekologicznym.

Począwszy od pozyskania surowca w lesie, gdzie w miejsce planowo i zgodnie z limitem ustalonym przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych wyciętych starych drzewostanów sadzone są nowe drzewa, poprzez proces produkcji aż do końcowego etapu: zamieszkania. Swoisty mikroklimat we wnętrzu drewnianego domu sprzyja zdrowiu użytkowników.

Uzasadnienie projektu:

Zastosowana technologia produkcji oraz wyciągi i filtry podłączone do urządzeń obrabiających , uniemożliwiają przedostawanie się substancji szkodliwych zarówno do atmosfery jak i do gleby. W zdecydowany sposób ułatwiają gromadzenie odpadów stałych (trocin i zrzyn) w celu ponownego wykorzystania ich np: w procesie ogrzewania pomieszczeń socjalnych i hali produkcyjnej. Maszyny i urządzenia, które użyte będą w procesie obróbki skrawaniem – ( jeden z etapów produkcji), połączone z planowanym systemem wyciągów i filtrów, tworzą całkowicie bezpieczny dla środowiska ciąg produkcyjny. Odpady drewniane nawet bez ponownego użycia do ogrzewania lub bez utylizacji nie zagrażają w żadnym stopniu środowisku naturalnemu. Ponadto urządzenia wyciągowe zaopatrzone są w jednorazowe, ekologiczne wymienne pojemniki do gromadzenia odpadów, które umożliwiają wywóz w celu ponownego użycia (ogrzewanie), przerobienia (recycling) lub utylizacji).

Urządzenie do hydrodynamicznego malowania lakierami wodnymi posiada certyfikat i aprobatę ITB, potwierdzające jego bezpieczeństwo zarówno dla użytkownika jak i obojętny wpływ na środowisko. Lakiery wodne, używane w procesie malowania (drugi etap produkcji) mają, potwierdzony atestami obojętny wpływ na środowisko. Montując dodatkowo planowany system wentylacji i oczyszczania powietrza zapewnione jest całkowite bezpieczeństwo dla środowiska. W samym procesie lakierowania farbami akrylowymi (na bazie wody) nie powstają praktycznie żadne odpady. Pojemniki do przechowywania lakierów po oczyszczeniu używane są do ponownego napełnienia nowym lakierem na bazie wody.