Domy z bali

Nasze domy wykonane są z litego bala sosnowego i świerkowego o grubościach 140 lub 160 mm. Na indywidualne życzenie możemy przygotować bale grubości 250 mm. Projekty domów przewidują posadowienie na ławach fundamentowych. Ściany (zewnętrzne) wykonane są z naturalnego drewna sosnowego lub świerkowego. Elementy ścienne są łączone na pióro-wpust. Naroża zrobione są w technologii jaskółczy ogon lub złączem zakładkowo-krzyżowym. W naszych domach nie ma pionowego słupa , co daje nieograniczoną powierzchnię poddasza do indywidualnego zagospodarowania i dowolnego podziału.

Domy z bali
Domy z bali
Domy z bali
Domy z bali

Współczynnik przenikalności domów z bali

Współczynnik przenikalności cieplnej wynosi k = 0.28 dla ścian , ocieplonych 10 centymetrową warstwą wełny mineralnej. W każdym z domów istnieje możliwość wybudowania kominka.

Konstrukcję nośną stropu stanowią belki drewniane. Stropodach od zewnętrznej strony wyłożony jest deskami dachowymi , a od wewnątrz widoczna jest więźba dachowa. Dach jest tworzony przez krokwie łączone jętkami i dodatkowo podparte słupkami na belkach stropowych.

Nasi architekci przewidzieli obciążenie dachu dla każdego pokrycia, z dachówką betonową i ceramiczną włącznie.

Ściany boczne, szczytowe poddasza wykonane są z odeskowanej i zabezpieczonej konstrukcji 5 x 10 cm. Strop i podłoga parteru zrobione są z deski podłogowej o grubości 32 mm. Cały materiał konstrukcyjny jest 4 stronnie strugany i impregnowany

Produkowane przez firmę STomasz domy to budynki drewniane o charakterze chat wiejskich z litych bali o konstrukcji wieńcowej.

Ze względu na tradycyjną technologię stosowaną od wieków i duże przekroje tarcicy z której budynki tego typu są wyprodukowane, stosujemy drewno po kilkumiesięcznym sezonowaniu, które narażone może być na zlegi, nieznaczne pęknięcia i skurcze w kierunku poprzecznym.

W zastosowanych elementach konstrukcyjnych mogą wystąpić naturalne spękania, sęki i różny układ słojów, nie stanowiące wady materiału, a będące naturalną konsekwencją procesów zachodzących w tego typu drewnie, na które producent nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.

Cena m²
domu z bala

CENA 1m2 pow. użytkowej DOMU Z BALA 14 cm: 3900 – 4000 zł
w zależności od architektury i zakresu dostawy

Ile trwa budowa domu z bala

Domy tego typu montowane są przez naszą firmę w stanie surowym zamkniętym przez ok. 3-6 tygodni w zależności od wielkości domu i warunków pogodowych.

Zakres prac do wykonania przez ekipę producenta ujęty jest w konkretnym zakresie dostawy który stanowi załącznik do umowy kupna sprzedaży.

Bardzo istotną sprawą jest kolejność dalszych prac wykończeniowych i doświadczenie podwykonawców.

Na początku konieczne jest obciążenie dachu , czyli montaż właściwego pokrycia (dachówka , gont , strzecha).

Powoduje to szybsze, ale naturalne i pożądane w tej technologii powstawanie zlegów –(osiadanie budynku na skutek skurczu drewna) i w znacznym stopniu ogranicza niebezpieczeństwo nadmiernego pracowania i pękania elementów wykończeniowych po ich montażu.

Następnie zaleca się montaż instalacji wewnętrznych wod-kan i elektrycznej , konstrukcji ścian działowych , konstrukcji ocieplenia ( przed tą czynnością konieczne jest uzupełnienie możliwych szczelin pianą poliuretanową i bardzo dokładne i szczelne rozłożenie folii), ocieplenie domu i zamknięcie ocieplenia – płytą gipsową lub boazerią.

Wszystkie elementy konstrukcyjne (ściany z bali i więźba dachowa, ) są 4 stronnie strugane, 4 kierunkowo, dwukrotnie impregnowane bezbarwnym środkiem FOBOS (przeciwogniowym, przeciwko grzybom pokojowym, pleśniom i owadom), oraz impregnatem ze wstępnym naniesieniem koloru, wybranym z palety. Istnieje również możliwość opalania i malowania smołą drzewną

Transport na miejsce budowy w Polsce i koszty transportu oraz pobytu ekipy montażowej w odległości do 100 km od siedziby firmy pokrywa producent domu