Nadleśnictwo Jedwabno

Lasy Nadleśnictwa Jedwabno występują na obszarze II Krainy Mazursko- Podlaskiej w zasięgu dzielnic: Równina Mazurska i Pojezierze Mazurskie. Spacerując po lesie można natknąć się na liczne na tym obszarze bagna, moczary, torfowiska oraz jeziorka i jeziora śródleśne. Są to miejsca, gdzie spotkać można gniazdujące żurawie oraz występujące tu bobry i wydry.

referencje_od_nadlesnictwa_jedwabno1