Kolejny dom Przykop ze zmianami, zrealizowany nad morzem