Jedna z realiacji przedstawiających małe siedlisko – dom Chojniak wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym wg indywidualnego projektu