W Szczecnie, k. Kielc  zrealizowaliśmy dla Restauracji La Cuccina – Italiana  obiekt z przeznaczeniem na usługi restauracyjno – hotelarskie, Powierzchnia całkowita – 1600 m2. Zapraszamy !